Beskrivning av installation till utbalning av den färdiga balen.

Samtliga balpressar har samma arbetsmetod!

Installation

Elanslutning:

 • Innan uppstart, kontrollera att maskinen står stabilt och inte lutar.
 • NättrabyPressen ska anslutas till 3-fas eluttag.
  Säkringens storlek varierar med maskinens storlek: 10-24 Ampere.
 • Säkringen ska vara av typen trög.
  Vid automatsäkring gäller klass D.

Kontroll av el-anslutningen

 1. Anslut NättrabyPressen till el-uttaget. (se bild 1.1 - 1.2)
 2. Slå på huvudbrytaren - vrid till 1.
 3. Vanligtvis tänds den vita lampan på elpanelen och allt är ok.
 4. Om inte lampan tänds:
  1. Dra ut elkontakten.
  2. Använd en skruvmejsel för att skifta plats på två faser (se bild).
  3. Återanslut elkontakten.
 5. När dörren och inkastluckan är stängda samt nödstoppet inte intryckt,
  ska den vita status-lampan lysa mellan start och stopp- knappen.

Bilder

Stabilt
Står stabilt
Eluttag

Vanligt 3-fas eluttag

1.1
Eluttag -ansluten

Ansluten maskin

1.2
Slå till huvudbrytaren

Vrid medurs.
En etta (1) ska synas på huvudbrytaren.

2
Vita lampan för spänning ok - lyser

Den vita lampan tänds.

3
Byte av fasföljd
4

Byt fasföljden.
Vrid den runda plattan.

Om den runda vita lampan inte tänds
Byte av fasföljd

Statuslampan lyser vit.
Klart för pressning.

5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Stabilt
Eluttag
Eluttag -ansluten
Slå till huvudbrytaren
Vita lampan för spänning ok - lyser
Byte av fasföljd
Byte av fasföljd
previous arrow
next arrow

Före pressning

Balband:

 • NättrabyPressen har balningsbanden tillgängliga på maskinens framsida.
  Balbanden används till att hålla ihop balen så den inte faller isär.
 • Balbanden ligger på rullar och dras fram efter varje ny bal
 • Efter det att balbanden placerats i magasinet kan de dras på plats

Banddragning

 1. Dra ned balningsbanden från bandrullarna.
 2. Dra banden längs ryggen, bakom pressplattan ner till bottens framsida (2).
 3. Fäste av balningsbanden i bottens framkant
  3.1 Gör en ögla i änden av varje band.
  3.2 Trä in dem i hålen.
 4. För tillbaka banden till golvets bakkant.

Stäng dörren efter banddragningen.
Om pressplattan står i mellanläge, tryck start-knappen så att pressplattan går upp till övre läge. Maskinen kan nu fyllas med material.

Tips: Börja gärna med en större kartong i botten så håller balen ihop bättre.

Dra balbanden

Banddragning 1-4
1-4
Banddragning 1
1
Banddragning 2
2
Bandknut
Knyt en fast ögla
3.1
Bilder banddragning

För in öglan i hålet och dra den åt sidan.

3.2
Bilder banddragning - steg 4

Avsluta med att sträcka bandet.
Tryck in det i bakkanten.

4
previous arrow
next arrow
Banddragning 1-4
Banddragning 1
Banddragning 2
Bandknut
Bilder banddragning
Bilder banddragning - steg 4
previous arrow
next arrow

Att fylla på

NättrabyPressen har vanligtvis lucka med gångjärn på mitten av dörren.
Detta gör det möjligt att sortera material med luckan som arbetsbord.
En handpress eller ett säckställ kan med fördel placeras bredvid balpressen.

 1. Öppna inkastluckan - dra låshandtaget nedåt och sedan utåt (se bild 1).
  Luckan är avbalanserad med en gasfjäder.
 2. Kartonger läggs in i kammaren på sidan eller med botten upp.
  När luckan stängs hjälper den till att fösa in de sista små lådorna.
 3. Använd båda händerna för att trycka igen luckan.
  Maskinen startar automatiskt.
 4. Större lådor kan fyllas med mindre innan de lastas in.
 5. Luckan kan även fås helt nedfällbar.
  Den nedfällbara varianten gör att man kommer närmre maskinen och kan på så sätt fylla hela kammaren enklare.
  Maskinen kan ändras efter behov, lämpligen vid service.
 6. Den nedfällbara luckan kan vara praktiskt för vissa typer av fraktioner eller vid viss placering av balpressen.
 7. Tänk på att välja rätt storlek på maskin, så att kartongvikning undviks.
  Placera balpressen så att den interna arbetstiden minimeras (transporter).

Lasta in i NättrabyPressen

Att öppna inkastluckan
1
Ilastning lucka 90 grader
2
Att stänga inkastluckan
3
Ilastning av stor låda
4
Nedfällbar lucka 180 grader
5
Nedfällbar lucka 180 grader NP100-II
6
NP100-II - tar stor volym
7
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Att öppna inkastluckan
Ilastning lucka 90 grader
Att stänga inkastluckan
Ilastning av stor låda
Nedfällbar lucka 180 grader
Nedfällbar lucka 180 grader NP100-II
NP100-II - tar stor volym
previous arrow
next arrow

Den färdiga balen

När färdig bal inträffar tänds den blå lampan.
Detta sker vid en förutbestämd nivå vilket innebär att balarna blir mycket lika varandra i vikt och storlek. Detta underlättar hanteringen.

 1. Den blå lampan tänds och pressplattan förblir stående mot det komprimerade materialet.
 2. Öppna dörren i tre steg:
  1. Tryck in låshandtaget och fäll upp låshaspen.
  2. Öppna dörren med en hand mot dörren och en på handtaget.
  3. Lossa fånghaken och öppna dörren mer än 90°.
 3. Genom att dra ner band från magasinet blir det enklare att dra fram banden genom pressplattan.
 4. Dra fram banden genom pressplattan.
 5. Klipp av banden - så att de kan nå fram till öglan på botten.
  Lossa öglan och trä igenom bandet, spänn och knyt.
 6. Rensa pressplattan från rester.

Färdig bal

"Färdig bal"-lampan lyser
1
Blå "färdig bal"-lampa lyser
Öpnna dörren steg 1
2.1
Tryck in handtaget och lyft haspen.
Öppna dörrlåset steg2
2.2
Vrid ut handtaget,
dörren öppnas en liten bit.
Öppna dörren - lossa fånghaken
2.3
Tryck in dörren och lyft fånghaken, så att dörren kan öppnas helt.
Dra ned lite band från magasinet
3
Dra ned band från magasinet.
Dra fram banden genom pressplattan
4
Dra fram banden genom kanalen i pressplattan.
Knyt ihop balbanden
5
Klipp av det framdragna bandet.
Lossa öglan från botten, trä bandet genom öglan. Dra åt och knyt.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
"Färdig bal"-lampan lyser
Öpnna dörren steg 1
Öppna dörrlåset steg2
Öppna dörren - lossa fånghaken
Dra ned lite band från magasinet
Dra fram banden genom pressplattan
Knyt ihop balbanden
previous arrow
next arrow

Utippning av balen

 1. Placera en pall eller handtruck framför maskinen.
  Dörren går att öppna upp till 180°.
 2. Tippa ut balen
  1. Kontrollera att dörren är öppen mer än 90°.
   Att tryckaxeln på pressplattan är i sitt främre läge.
  2. Stå i operatörsområdet så att full uppsikt finns över området framför maskinen.
  3. Tryck in start-knappen och den blå lamp-knappen samtidigt.
   Pressplattan rör sig uppåt så länge knapparna hålls intryckta.
   Pressplattan stannar när den nått sitt max läge.
  4. Vanligtvis faller balen ut eller kan den behöva en mindre knuff.
 3. Dra banden på plats igen:
  Knyt en fast ögla och fäst i hålet i bottens framkant.
  För in banden i ryggen.
  Börja åter med en större skiva.

Tips: Balens höjd kan justeras - vid behov av detta, ta upp det vid service.

Balen tippas ut

Placera pall framför
1
Placera en pall framför
Öppna dörren - lossa fånghaken
2.1
Dörren mer än 90 grader.
Tryckaxeln i främre läge.
Stå inom operatörsområdet
2.2
Balen faller ut på pallen
2.3/2.4
Balen faller ut på pallen.
Dra fram nytt balband
3
Dra fram nytt balband.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Placera pall framför
Öppna dörren - lossa fånghaken
Stå inom operatörsområdet
Balen faller ut på pallen
Dra fram nytt balband
previous arrow
next arrow

Transport av bal

Balen kan staplas för senare hämtning.
Genom att balen kan transporteras på vanligt släp krävs inga specialfordon.

 

Rätt utrustning ger alltid ett bra resultat!

Arbetsbesparande, tidsbesparande, platsbesparande, reducerar fraktkostnader och miljöpåverkan!

Vi tillverkar hållbara lösningar

E-mail
+46 457 192 20