Rådgivning och telefonsupport

Effektiv källsortering kräver rätt utrustning!
Våra balpressar är konstruerade så att all personal enkelt och bekvämt kan använda dem. De är ett mycket kostnadseffektivt steg mot källsortering och återvinning. Vår produktbredd ger användaren goda valmöjligheter för en anpassad och optimal lösning.
Vi hjälper Er att skapa en lönsam återvinning på ett miljöriktigt sätt - en hållbar lösning för framtiden!

Är du ägare av en NättrabyPress?
Vill du ha hjälp med tillbehör, service, underhåll eller ett gott råd, tveka inte att kontakta oss.

Telefon +46 (0)457 19220
Måndag - torsdag: 08:00 - 12:00, 13.00 - 16:00, Fredag: 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Mejl info@nattrabypressen.com

Service av balpressar

Vi erbjuder service och reparation av våra NättrabyPressar
Vi rekommenderar en årlig genomgång för kontroll av säkerhet och funktion och vid behov byte av slitdelar. T ex behöver kuggremmar bytas vart 5:e år på NP80 för att undvika driftstörning.
Förebyggande underhåll ökar maskinens livslängd avsevärt.
Teckna serviceavtal och få rabatt på reservdelar samt gratis telefonsupport.
Servicen ger också en säkrare produkt då det genomförs en fullständig funktionstest. Efter servicen få ni ett underlag som visar maskinens status.
Det är viktigt att använda originaldelar och -tillbehör för att bibehålla kvalitén och säker drift.

För optimal användning av NättrabyPressen

  • Rätt uppsäkring av strömanslutningen 
  • Rätt placering av maskin och översyn av flödet  
  • Rätt typ av balband beroende på maskin och material
  • Möjliga anpassningar av inkastlucka, balhöjd, presstryck, vändtider etc. 
  • En genomgång för personalen kan ske i samband med servicen 
  • Använd NättrabyPressen på ett säkert och effektivt sätt för bästa resultat

Vid bokad service kan även leverans ske av förbrukningsartiklar, fraktfritt.
Har ni flera maskiner kan vi ge ett paketpris på dessa.
Minska era kostnader redan idag - boka en service!

FAQ

Ja - genom att öppna luckan/dörren när pressplattan är i nedre vändläge kan presscykeln avbrytas och uttippning ske.
Detta bör endast ske undantagsvis och med extra försiktighet.
Detta förutsätter också att materialet i kammaren är hoppressat.

En keramiksäkring med en snigel visar att säkringen är trög, se bild nedan. Det kan även stå gL = Trög säkring.
För att även uppfylla IEC-normen döptes beteckningen om från gL till gL-gG, säkringen uppfyller då både IEC- och VDE-normen.
En säkring med beteckningen gG kan ersätta säkringar med gL och gL-gG.

Vid problem med säkringar, vänligen kontrollera att samtliga tre säkringar är hela och använd trög säkring.
Med automatsäkringar är B: snabb, C: trög och D: extra trög.
För avbrottsfri drift rekommenderar vi D för balpressar.

Säkring 16A trög

Nej, detta bör undvikas - resultatet kan bli en sämre bal.
Att riva kartongerna är vanligt vid användandet av en flerkammarpress, för då är volymen för ifyllnad begränsad.
Denna "ovana" kan sitta i vid byte till en frontmatad NP-maskin.

Tio kubikmeter motsvarar ca 150-200 kg well. Exakta antalet balar beror såklart på storleken på maskinen, men med en NP80 blir detta en bal.
Tömmer ni 10 kubikmeter flera gånger i veckan motsvarar alltså varje tömning en bal från en NP80.

Källa: Renhållningsverksföreningen: Well (hopslagna kartonger 30 Kg/kbm +/- 5%) 00.11.21.

Detta gäller speciellt vid plastpressning, för då pressas mer luft ut ur materialet.
Med NP maskinens skruvdrift kan materialet hållas under press utan att förbruka någon energi!
Genom att använda detta knep under natten får man tyngre balar.

Lägg in lådorna med botten upp och fördela dem jämnt i kammaren.

 

E-mail
+46 457 192 20