NP80-II

Kasta in avfallet, stäng luckan, maskinen säger ifrån när balen är färdig, då tippas den ut på en pall för borttransport.

Läs mer om NP80-II!

Play
Slider

Samtliga balpressar har samma arbetsmetod!

Installation

Elanslutning:

 • Innan uppstart, kontrollera att maskinen står stabilt och inte lutar.
 • NättrabyPressen ska anslutas till 3-fas eluttag.
  Säkringens storlek varierar med maskinens storlek: 10-24 Ampere.
 • Säkringen ska vara av typen trög.
  Vid automatsäkring gäller klass D.

Kontroll av el-anslutningen

 1. Anslut NättrabyPressen till el-uttaget. (se bild 1.1 - 1.2)
 2. Slå på huvudbrytaren - vrid till 1.
 3. Vanligtvis tänds den vita lampan på elpanelen och allt är ok.
 4. Om inte lampan tänds:
  1. Dra ut elkontakten.
  2. Använd en skruvmejsel för att skifta plats på två faser (se bild).
  3. Återanslut elkontakten.
 5. När dörren och inkastluckan är stängda samt nödstoppet inte intryckt,
  ska den vita status-lampan lysa mellan start och stopp- knappen.

Bilder

Står stabilt

Vanligt 3-fas eluttag

1.1

Ansluten maskin

1.2

Vrid medurs.
En etta (1) ska synas på huvudbrytaren.

2

Den vita lampan tänds.

3
4

Byt fasföljden.
Vrid den runda plattan.

Om den runda vita lampan inte tänds

Statuslampan lyser vit.
Klart för pressning.

5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

Före pressning

Balband:

 • NättrabyPressen har balningsbanden tillgängliga på maskinens framsida.
  Balbanden används till att hålla ihop balen så den inte faller isär.
 • Balbanden ligger på rullar och dras fram efter varje ny bal
 • Efter det att balbanden placerats i magasinet kan de dras på plats

Banddragning

 1. Dra ned balningsbanden från bandrullarna.
 2. Dra banden längs ryggen, bakom pressplattan ner till bottens framsida (2).
 3. Fäste av balningsbanden i bottens framkant
  3.1 Gör en ögla i änden av varje band.
  3.2 Trä in dem i hålen.
 4. För tillbaka banden till golvets bakkant.

Stäng dörren efter banddragningen.
Om pressplattan står i mellanläge, tryck start-knappen så att pressplattan går upp till övre läge. Maskinen kan nu fyllas med material.

Tips: Börja gärna med en större kartong i botten så håller balen ihop bättre.

Dra balbanden

1-4
1
2
Knyt en fast ögla
3.1

För in öglan i hålet och dra den åt sidan.

3.2

Avsluta med att sträcka bandet.
Tryck in det i bakkanten.

4
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Att fylla på

NättrabyPressen har vanligtvis lucka med gångjärn på mitten av dörren.
Detta gör det möjligt att sortera material med luckan som arbetsbord.
En handpress eller ett säckställ kan med fördel placeras bredvid balpressen.

 1. Öppna inkastluckan - dra låshandtaget nedåt och sedan utåt (se bild 1).
  Luckan är avbalanserad med en gasfjäder.
 2. Kartonger läggs in i kammaren på sidan eller med botten upp.
  När luckan stängs hjälper den till att fösa in de sista små lådorna.
 3. Använd båda händerna för att trycka igen luckan.
  Maskinen startar automatiskt.
 4. Större lådor kan fyllas med mindre innan de lastas in.
 5. Luckan kan även fås helt nedfällbar.
  Den nedfällbara varianten gör att man kommer närmre maskinen och kan på så sätt fylla hela kammaren enklare.
  Maskinen kan ändras efter behov, lämpligen vid service.
 6. Den nedfällbara luckan kan vara praktiskt för vissa typer av fraktioner eller vid viss placering av balpressen.
 7. Tänk på att välja rätt storlek på maskin, så att kartongvikning undviks.
  Placera balpressen så att den interna arbetstiden minimeras (transporter).

Lasta in i NättrabyPressen

1
2
3
4
5
6
7
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

Den färdiga balen

När färdig bal inträffar tänds den blå lampan.
Detta sker vid en förutbestämd nivå vilket innebär att balarna blir mycket lika varandra i vikt och storlek. Detta underlättar hanteringen.

 1. Den blå lampan tänds och pressplattan förblir stående mot det komprimerade materialet.
 2. Öppna dörren i tre steg:
  1. Tryck in låshandtaget och fäll upp låshaspen.
  2. Öppna dörren med en hand mot dörren och en på handtaget.
  3. Lossa fånghaken och öppna dörren mer än 90°.
 3. Genom att dra ner band från magasinet blir det enklare att dra fram banden genom pressplattan.
 4. Dra fram banden genom pressplattan.
 5. Klipp av banden - så att de kan nå fram till öglan på botten.
  Lossa öglan och trä igenom bandet, spänn och knyt.
 6. Rensa pressplattan från rester.

Färdig bal

1
Blå "färdig bal"-lampa lyser
2.1
Tryck in handtaget och lyft haspen.
2.2
Vrid ut handtaget,
dörren öppnas en liten bit.
2.3
Tryck in dörren och lyft fånghaken, så att dörren kan öppnas helt.
3
Dra ned band från magasinet.
4
Dra fram banden genom kanalen i pressplattan.
5
Klipp av det framdragna bandet.
Lossa öglan från botten, trä bandet genom öglan. Dra åt och knyt.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

Utippning av balen

 1. Placera en pall eller handtruck framför maskinen.
  Dörren går att öppna upp till 180°.
 2. Tippa ut balen
  1. Kontrollera att dörren är öppen mer än 90°.
   Att tryckaxeln på pressplattan är i sitt främre läge.
  2. Stå i operatörsområdet så att full uppsikt finns över området framför maskinen.
  3. Tryck in start-knappen och den blå lamp-knappen samtidigt.
   Pressplattan rör sig uppåt så länge knapparna hålls intryckta.
   Pressplattan stannar när den nått sitt max läge.
  4. Vanligtvis faller balen ut eller kan den behöva en mindre knuff.
 3. Dra banden på plats igen:
  Knyt en fast ögla och fäst i hålet i bottens framkant.
  För in banden i ryggen.
  Börja åter med en större skiva.

Tips: Balens höjd kan justeras - vid behov av detta, ta upp det vid service.

Balen tippas ut

1
Placera en pall framför
2.1
Dörren mer än 90 grader.
Tryckaxeln i främre läge.
2.2
2.3/2.4
Balen faller ut på pallen.
3
Dra fram nytt balband.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

Transport av bal

Balen kan staplas för senare hämtning.
Genom att balen kan transporteras på vanligt släp krävs inga specialfordon.

Rätt utrustning ger alltid ett bra resultat!

Arbetsbesparande, tidsbesparande, platsbesparande, reducerar fraktkostnader och miljöpåverkan!

E-mail
+46 457 192 20