Miljö

Den unika tysta och självsmörjande skruvdriften utan hydraulolja har rönt stor uppskattning runtom i världen i över 50 år. Skruvdrift har lågt underhållsbehov och är enormt slitstark.

Lönsamhet

Placera balpressen nära källan så att all hantering minskas, även den interna. Lägre kostnader för hantering, transport och sparat utrymme. Tar lite golvutrymme och kan enkelt omplaceras vid behov.

Produkter

NättrabyPressen är mycket enkel att använda. Kasta in avfallet, stäng luckan, maskinen säger ifrån när balen är färdig, då tippas den ut på en pall för borttransport

Enkel att använda effektivt

NP80-II

Kasta in avfallet, stäng luckan, maskinen säger ifrån när balen är färdig, då tippas den ut på en pall för borttransport.

Läs mer om NP80-II!

NP 80-II

How use NP80-II
PlayPlay
How use NP80-II
PlayPlay

Vi tillverkar hållbara lösningar

NP80

Hur du tjänar pengar med NättrabyPressen

Ägna mindre tid åt intern hantering av restprodukter och mer tid åt värdeskapande arbete.

En NättrabyPress minskar volymen på materialet med upp till 95 procent. Detta betyder att en NättrabyPress kan minska de externa kostnaderna för bortforsling av material och samtidigt frigöra ytor i lokalen.

NättrabyPressen - ett miljömässigt ställningstagande

NättrabyPressen är byggd med erfarenhet och eftertanke och är en smartare återvinningslösning som gör att du kan spara på miljöns resurser.

Redan vid konstruktionsarbetet har vi planerat hur service och utbyte av förslitningsdelar ska utföras. Detta ger en längre livslängd på en redan välbyggd maskin.

Varför vi är unika

NättrabyPressen är en flexibel återvinningslösning med bra möjligheter till placering och omplacering. Detta tack vare sin kompakta konstruktion och fötterna som gör att maskinen kan lyftas med handtruck både framifrån och från sidan. Placering kan ske nära kontor tack vare den låga bullernivån.

Den unika skruvdriften ger inte bara en låg totalvikt, utan eliminerar även kostnader som uppstår vid hantering av miljöfarliga avfall som hydraulolja och oljefilter. Utöver detta möjliggör skruvdriften funktionen stay and hold, som innebär att materialet hålls ihoptryckt utan att maskinen förbrukar någon ström. Detta ger bättre och tyngre balar.

Affärsidé

Att förse våra kunder med enkla och effektiva produkter för lönsam och miljöriktig återvinning.

 

Våra balpressar är konstruerade så att all personal enkelt och bekvämt kan använda dem.
De är ett mycket kostnadseffektivt steg mot källsortering och återvinning.

Vi tillverkar hållbara lösningar

Pappersbal
E-mail
+46 457 192 20